გუთანი პატრიარქთან 8.03.2013

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”