გუთანი რეზო ჩხეიძესთან

პრეზენტაცია ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”