გუთანი რუსთავში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”