გუთანი სკოლა “ინტელექტში”

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”