გუთანი სკოლა “ჯეჯილში”

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”