გუთანი ქობულეთში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”