გუთანი ქუთაისში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”