გუთანი ჭიათურაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული” 2013 წ.