გუთანი ხარაგაულში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”