“გუთანი” ხონში

წარდგინება ფილმისა “თავგანწირვის ტაძარი” (თემა: წმინდა ოჯახი)