გურამ შალუტაშვილი. ინტერვიუ


ქართველი ბიზნესმენი ნიუ-იორკში. 2011 წ. ივნისი