დავემხე – პაატა მოისწრაფიშვილი

პრეზენტაციაზე ფილმისა “არაჩვეულებრივი”