დავეხმაროთ ირაკლი მელიქიძეს!

საქართველოს ბანკი BAGAGE 22 ანგარიშის ნომერი GE69 B90000000827900000 მიმღები: თამარა ზარიძე (დედა)