დავით გურამიშვილი

რევაზ სირაძის ესთეტიკური ლექცია დავით გურამიშვილზე. ლექსო გელაშვილი