დედამიწაზე სამოთხე

სკოლა “მთაწმიდელი” – კინო ხელოვნების ჯგუფი