დედის დღე რუსთავის ქალთა საზოგადოებაში

ლიტერატურული თეატრი “ჩუქების მეფე” – 2016 წლის 3 მარტი.