დიდი დედა კალაურში

ილარიონ ქართველის ხსენება 2013