დიდი დედა 2017


რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმიდელი”