დიდმარხვის პირველი კვირა


მამა გიორგი, მანგლისი 2012