დრო უშენობით სავსე – გიული ჩქარეული

წიგნის წარდგინება, შემოქმედებითი საღამო, სამება. 18.07.2016