ემიგრანტის დაფერფლილი გული

კადრი ფილმიდან “მიწის სჯული”