ერთგულების პირობა თბილისში

სამება, სამშობლოსმცოდნეობა, წიგნის წარდგინება