ერთგულების პირობა

ია გაკვეთილი პოეზიის ჭრილში – უკვდავება! – ლექსო გელაშვილი