ვაჟას წყაროსთვალი

გრიგოლ რობაქიძის ლექცია, მომხსენებელი: ლექსო გელაშვილი. რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი” – 2015