ვაჟა-ფშაველას ლექსების კონკურსი


რუსთავის წმ.გიორგი მთაწმინდელის სახ. სამრევლო სკოლა 2011