ვეფხისტყაოსანი. ლექცია გრიგოლ რობაქიძისა

სიყვარულის მწვერვალზე – ლექსო გელაშვილი