ზაზა კოლელიშვილი გუთანზე

პრეზენტაციაზე ფილმისა “არაჩვეულებრივი”