თბილისი, სამება – 25.03.2011.


კინოპროექტი “საქართველოს ხერხემალი” 4 – განწყობის თეორია