იავნანა – თინათინ როსტიაშვილი


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – 2018