იერარქია – საღვთისმეტყველო ლექცია


მამა დავით ინწკირველი – რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმიდელი” – 2017