იოანე ნათლისმცემლის ეკვდერი. რუსთავი 2009


მამა რევაზი ტუღუში, რუსთავი