კალაურის პეტრე-პავლეს ხატი


მამა არჩილ მინდიაშვილი, მამა ილია ჯანიაშვილი, 2015