კალაური გუთანში

წმინდა ილარიონ ქართველის ხატი. ხარება 2014