კარიბჭე 10 წლისაა!

სამება . 2014 წელი, თებერვალი, ჟურნალის იუბილე