კვირიკობა ივლიტაში


მამა იოანე გელაშვილი, მესხეთი