კიბე – ლიტერატურულ-პატრიოტული კომპოზიცია

რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმიდელი”