კონექტიკუტი. აშშ


პრეზენტაცია ფილმისა “ქართული იდეა”