კოჯორი, 25 თებერვალი, 2012


1921 წლის ქართველ მამულიშვილთა გახსენება