კურთხეულ იყოს მარაბდა!


ლიტერატურულ-პატრიოტული კომპოზიცია. რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – სამშობლოსმცოდნეობის განყოფილება – 2018