კურთხეულ იყოს მარაბდა!


წმიდა გიორგი მთაწმიდელის სამრევლო სკოლა