მამა ილია ჯანიაშვილი

მეუფე ექვთიმე, მოძღვრად კურთხევა გურჯაანში