მართა – ლიტერატურული კომპოზიცია


გრიგოლ რობაქიძე, გოდერძი ჩოხელი, ნანა მეფარიშვილი.
რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი” 2014