მეუფე ათანასეს დაკრძალვა


სქემმიტროპოლიტი ეფრემი ( ჩახვაშვილი )