მე ქალაქიდან შენ ქალაქამდე


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – 2018
სცენარისტი: მარიკა ბეიტრიშვილი, რეჟისორი: ლეონტი შიოშვილი