მლეთა – მამა სერაპიონი


თემა: ივერია, ენა ქართული, ეკლესია, კავკასია