მოგონებანი გარდასულ დღეთა


რუსთავის 22–ე სკოლა. მარინა ფოცხვერაშვილის კლასი