“მშვიდობის ხიდის” წარდგინება


თბილისი. 25 ნოემნერი 2012 წელი.