მცხეთა – გაკვეთილი


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი. მასწავლებელი: მარიკა ბეიტრიშვილი – 2018