მხედართ-მოძღვარი

ფილმის რეკლამა. დეკანოზი თეიმურაზ ტუღუში