პაატა მოისწრაფიშვილი ბავშვებთან

რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი” – 2015